slide1-umfo

Mirovinski sustav

MOD – Mirovinsko osiguravajuće društvo

Mirovine članova obveznih  i dobrovoljnih mirovinskih fondova (II. stupa), prema Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN 22/14), isplaćuju mirovinska osiguravajuća društva.

Po isteku štednje u obaveznom i dobrovoljnom mirovinskom fondu osiguraniku se omogućuje isplata mirovine putem jednog od odabranih mirovinskih programa koje nudi mirovinsko osiguravajuće društvo, te mu se ušteđena sredstva prenose na mirovinsko osiguravajuće društvo. Iznimno, ako je na osobnom računu člana dobrovoljnog mirovinskog  fonda po ostvarivanju prava na mirovinu vrijednost imovine niža od 50.000,00 kuna, član fonda može se odlučiti na isplatu mirovine putem fonda.

Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. prvo je i za sada jedino mirovinsko osiguravajuće društvo registrirano u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima (Narodne novine, 22/14).

Predmet poslovanja Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva je:
• isplata mirovina u okviru obveznog mirovinskog osiguranja u skladu s mirovinskim programima Društva na temelju individualne kapitalizirane štednje člana obveznog mirovinskog fonda
• isplata mirovina u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u skladu s mirovinskim programima Društva na temelju individualne kapitalizirane štednje člana otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda
• isplata mirovina u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u skladu s mirovinskim programima Društva na temelju individualne kapitalizirane štednje člana zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda
• isplata mirovina na temelju izravnih jednokratnih uplata osoba u Društvo
• obavljanje i drugih poslova vezano za poslove mirovinskog osiguranja uz prethodno odobrenje ili suglasnost Agencije

Za više informacija posjetite stranicu www.rmod.hr