Pojašnjenje navoda

U cilju točnog informiranja javnosti i kako bi se izbjegla različita tumačenja izjave koju je g. Damir Grbavac – predsjednik Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava dao Reutersu, njegovu izjavu navodimo u cijelosti:

 

„Nezavisna istraživanja pokazuju da je postojeći sustav održiv, prije svega zato što već sada imamo 26 % godišnjeg društvenog bruto proizvoda u mirovinskim fondovima po čemu smo, nakon Švicarske, lider u Srednjoj Europi. Ta sredstva su, kao privatno vlasništvo, na računima naših članova s jedinom namjenom isplate budućih mirovina.

Ako postoji problem, onda je on koncentriran u prvom stupu zbog disproporcija uplaćenih doprinosa i generiranih prava, demografskih trendova, niskog stupnja zaposlenosti, pa i prisutnosti porezne evazije koja se reflektira i u manjim doprinosima za mirovine.

Mirovinski fondovi predstavljaju dio rješenja ovog problema, njihovo postojanje ne može samo za sebe riješiti problem, a koliko može doprinijeti rješavanju, ovisi o tempu povećanja stope doprinosa.“

 

„U startu mirovinske reforme bilo je predviđeno postepeno povećanje stope doprinosa do 10% bruto plaća. I današnje studije pokazuju da bi to bilo optimalno u funkciji osiguranja održivosti mirovinskog sustava i primjerenosti budućih mirovina.“