Okrugli stol: Matematika u upravljanju imovinom fondova

U okviru 6. Hrvatskog matematičkog kongresa Hrvatsko matematičko društvo i UMFO organiziraju okrugli stol na temu  „Matematika u upravljanju imovinom fondova“ koji će se održati  8.lipnja, 2016. s početkom u 18:00 sati na PMF-u, Bijenička 30, predavaonica A001.

 Koji su interdisciplinarni doprinosi matematike, modeliranje društvenih dinamika, kakva je interakcija čovjeka i računala, kako se stečena znanja na fakultetu mogu primijeniti na radnom mjestu, samo su neka od pitanja na koja će odgovoriti sugovornici okruglog stola.

U Auli fakulteta otvorena je izložba  poster prezentacija studentskih radova iz područja primijenjene matematike, statistike i računarstva, a na samom početku okruglog stola bit će dodijeljene nagrade za najbolje studentske radove.

Govornici:

Augustin Ivan, diplomirao je Financijsku matematiku 2010. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godinu kasnije magistrirao Bankarstvo i poduzetništvo na učilištu UniCredit banke. Karijeru je započeo kao pripravnik u odjelu Razvoja modela za kreditni rizik u UniCreditu (Milano) te nastavio u Zagrebačkoj banci kao Mlađi specijalist za modeliranje kreditnog rizika, odnosno dvije godine kasnije na poziciji Starijeg kvantitativnog analitičara. Trenutno je zaposlen u Erste Plavom mirovinskom fondu na poziciji Financijskog analitičara. Radi na područjima kreditne i financijske analize poduzeća, kvantitativne analize te modeliranja. Kao član investicijskog odbora Erste Plavi mirovinskih fondova sudjeluje u donošenju strateških investicijskih odluka.

Bakić Damir, redoviti profesor u trajnom zvanju, rođen je 16. prosinca 1957. godine u Sisku. Diplomirao je na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1981. godine s temom “Spektralni teorem za hermitske operatore”. Na istom fakultetu magistrirao je 1985. godine s temom “Unitarna ekvivalencija operatora” i doktorirao 1990. godine s temom “Neki prilozi teoriji proširenja C*-algebri”. Mentor mu je u sva tri navrata bio prof.dr. Hrvoje Kraljević.
Zaposlen je na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, najprije od 1981. godine kao asistent, zatim od 1993. godine kao docent, od 2000. godine kao izvanredni profesor, od 2005. godine kao redoviti profesor, te konačno od 2010. godine kao redoviti profesor u trajnom zvanju. Bavi se Funkcionalnom analizom, posebno teorijom C*-algebri, teorijom Hilbertovih C*-modula, teorijom valića, teorijom baznih okvira Hilbertovih prostora, kao i općom teorijom operatora. Do sada je objavio tridesetak znanstvenih radova.
Sudjelovao je kao konzultant Vlade RH u pripremi mirovinske reforme u RH 2000. godine. Autor je i više stručnih članaka i elaborata u području mirovinskog osiguranja, a vodio je i više stručnih projekata u području osiguranja.

Basrak Bojan, izvanredni profesor diplomirao je na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Akademske godine 1994/1995 pohađao je poslijediplomski studij iz statistike na Mathematical Research Institute pri Sveučilištu u Utrechtu. Doktorirao je 2000. na Sveučilištu u Groningenu s radnjom iz područja primijenjene vjerojatnosti, s radnjom pod naslovom “The Sample Autocorrelation Function of Non-Linear Time Series” (mentor prof.dr.sc. Thomas Mikosch). Osnovno područje znanstvenog interesa mu je teorijska i primijenjena vjerojatnost te statistika, posebno teorija ekstremnih vrijednosti. Objavio je 18 znanstvenih radova u časopisima i knjigama s međunarodnom recenzijom. Voditelj je Poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija aktuarske matematike od 2013. Jedan od organizatora i idejni začetnik konferencije Croatian Quants Day namijenjene istraživačima i korisnicima kvantitativnih metoda u financijama i osiguranju. Surađivao je i na nekoliko zajedničkih projekata s gospodarstvom.

Brborović Darko, predsjednik uprave OTP Invest društva za upravljanje fondovima d.o.o., rođen je 1970. godine u Puli gdje živi do završetka srednje škole. Diplomirao je 1995. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Matematičkom odjelu Sveučilišta u Zagrebu. Do 1998. godine radi kao znanstveni novak na Matematičkom odjelu PMF-a gdje drži vježbe iz vjerojatnosnih i statističkih kolegija, a započinje i izradu magistarske radnje iz područja financijske matematike. Magistrirao je 2010. godine na PMF-u, Matematičkom odjelu.
Krajem 1998. prelazi u Sektor riznice Zagrebačke banke d.d. gdje obavlja poslove trgovanja s obveznicama, upravljanja portfeljem likvidnih rezervi Zagrebačke banke d.d. u devizama, razvija određen broj analitičkih aparata za potrebe Sektora riznice te, sa strane Sektora riznice, sudjeluje u osnivanju fondova Zagrebačke banke d.d.. Godine 2002. zaposlio se kao portfolio manager u Allianz ZB, društvu koje upravlja obveznim mirovinskim fondom AZ, gdje je bio i član Investicijskog odbora AZ fonda. Godine 2004. položio je ispit za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova. U srpnju 2005. godine imenovan je predsjednikom uprave OTP Invest društva za upravljanje fondovima d.o.o.

Grubišić Luka, izv.prof.dr.sc., rođen je 19. travnja 1975. godine. Diplomirao je na PMF-MO, Sveučilišta u Zagrebu 1998. A magistrirao 2001. godine. Doktorat je stekao na Sveučilištu FU Hagen, Sr. Njemačka 2005. godine s temom „Ritz value estimates in Mathemathical Physics”. Od listopada 2005. zaposlen je kao docent te od 2012. kao izvanredni profesor na Matematičkom odsjeku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se numeričkom analizom, teorijom operatora s naglaskom na spektralnu teoriju te znanstvenim računanjem. Objavio je 20 znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom. Bio je mentor dva završena doktorska rada od kojih je jedan bio financiran iz projekata suradnje s privredom. Dobio je nagradu društva prijatelja FU Hagen i Sparkasse Hagen za najbolji doktorat iz matematike u 2005toj. Član je izvršnog odbora Hrvatskog matematičkog društva, te Međunarodne udruge za primijenjenu matematiku i mehaniku (GAMM). Glavni je urednik „Hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa“

Ante Jelčić, 2011. godine završio Prirodoslovno matematički fakultet te stječe titulu magistra matematike na smjeru Financijske i poslovne matematike. Zapošljava se u obveznom mirovinskom fondu PBZ Croatia osiguranje d.d. kao investicijski analitičar. Od 2015. godine obavlja funkciju voditelja Odjela analize koja obuhvaća analizu i procjenu vrijednosti kompanija, razvoj kvantitativnih modela te sudjelovanje u investicijskom procesu. 2015. godine polaže treći stupanj CFA programa i stječe pravo korištenja CFA titule (Chartered Financial Analyst).

Žalac Biserka, započela je karijeru u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, gdje je stekla znanje o pravima iz mirovinskog osiguranja i sustavu mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti. Od 1999. godine pridružuje se timu Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb na projektu osnivanja mirovinskih fondova. Od 2001. godine radila je kao članica Uprave Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim fondom d.o.o., a od 2002. godine je u Upravi Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva d.d. Tijekom svog radnog vijeka bavila se svim razinama prava iz mirovinskog osiguranja i pokretanjem poslovanja obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, kao i mirovinskog osiguravajućeg društva.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *