slide1-umfo

Mirovinski sustav

OBVEZNI MIROVINSKI FONDOVI

Reformirani sustav mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj zasniva se na tri stupa.
Za razliku od prvog stupa zasnovanog na međugeneracijskoj solidarnosti, gdje današnji zaposleni izdvajaju za mirovine današnjih umirovljenika, drugi i treći stup zasnivaju se na sustavu kapitalizirane osobne štednje, gdje zaposleni štede na osobnim računima, a ušteđena sredstva njihovo su osobno vlasništvo iz kojeg će im se isplaćivati mirovina.

U Hrvatskoj postoje četiri obvezna mirovinska fonda, a svaki zaposleni građanin Republike Hrvatske član je jednog od njih, bez obzira je li fond odabrao samostalno ili je odluku prilikom zapošljavanja prepustio REGOS-u.

Svi zaposleni građani Republike Hrvatske svaki mjesec izdvajaju 20% bruto plaće za mirovinu. U I. stup, odnosno za financiranje mirovina postojećih umirovljenika uplaćuje se 15%. Preostalih 5% izdvaja se u II. mirovinski stup. Iznos izdvojen u II. stup je osobna imovina i predmet nasljeđivanja.

Svi mirovinski fondovi svojim članovima omogućavaju izbor između tri kategorije mirovinskih fondova A,B i C koje se razlikuju po ograničenjima članstva (obzirom na životnu dob), po investicijskoj strategiji i ograničenjima  ulaganja. Odabirom kategorije fonda građani sami odlučuju o načinu štednje sredstava na svom osobnom računu za svoju buduću mirovinu.

OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJA A

Kategoriju A karakterizira liberalnije ulaganje u odnosu na kategoriju B i C kategoriju. Kategoriju A možete odabrati ako do odlaska u mirovinu imate 10 ili više godina.

Mirovinski fond kategorije A svojom investicijskom strategijom te dobnim ograničenjem članstva namijenjen je mlađim osiguranicima II. stupa. Imovina fonda A, s obzirom na utvrđene investicijske ciljeve i rizičnost, može se ulagati u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske, druge države članice Europske unije (EU) ili države članice Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Primjerice, najviše 55% neto vrijednosti imovine može biti uloženo u dionice, u korporativne obveznice i komercijalne zapise najviše 50% neto vrijednosti imovine fonda, dok u državne obveznice i trezorske zapise mora biti uloženo najmanje 30% neto vrijednosti imovine fonda. Nadalje, najmanje 40% neto vrijednosti imovine fonda mora biti uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u kunama. Fondu A dozvoljeno je i korištenje izvedenica, ali samo u svrhu efikasnog upravljanja i zaštite vrijednosti imovine fonda.

Tko može biti član mirovinskog fonda kategorije A?

Osiguranik može odabrati fond A u roku od šest mjeseci od dana uspostavljanja obveznog mirovinskog osiguranja ako mu je do ispunjenja dobnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu (referentni dan) prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ostalo deset ili više godina.

ULAGANJA

 • najmanje 30% neto imovine fonda u obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih država članica EU-a ili država članica OECD-a
 • najviše 55% neto imovine fonda u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih država članica EU-a ili država članica OECD-a
 • najviše 50% neto imovine fonda u korporativne obveznice i komercijalne zapise izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih država članica EU-a ili država članica OECD-a
 • najmanje 40% neto imovine fonda u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u kunama

OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJA B

Svi osiguranici kojima je do odlaska u mirovinu ostalo pet ili više godina, a sami ne odaberu kategoriju, REGOS će automatski rasporediti u kategoriju B.

Mirovinski fond kategorije B prema usvojenoj umjerenoj strategiji ulaganja i umjerenoj razini rizičnosti namijenjen je osiguranicima srednje životne dobi.
Fond kategorije B u smislu rizičnosti i ulaganja vrlo je sličan fondu koji je postojao do trenutka donošenja Zakona o obveznim mirovinskim fondovima. Imovina fonda kategorije B može se ulagati u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske, druge države članice Europske unije (EU) ili države članice Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Tako, primjerice, najmanje 50% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda mora biti uloženo u državne obveznice i trezorske zapise, a najviše 35% neto vrijednosti imovine može biti uloženo u dionice. U korporativne obveznice i komercijalne zapise dozvoljeno je uložiti najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda. Nadalje, najmanje 60% neto vrijednosti imovine fonda mora biti uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u kunama. Fondu B dozvoljeno je i korištenje izvedenica, ali samo u svrhu efikasnog upravljanja i zaštite vrijednosti imovine fonda.

Tko može biti član mirovinskog fonda kategorije B?

Osiguranik može odabrati fond B u roku od šest mjeseci od dana uspostavljanja obveznog mirovinskog osiguranja ako mu je do ispunjenja dobnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (referentni dan) ostalo pet ili više godina.

ULAGANJA

 • najmanje 50% neto imovine fonda u obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih država članica EU-a ili država članica OECD-a
 • najviše 35% neto imovine fonda u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih država članica EU-a ili država članica OECD-a
 • najviše 30% imovine fonda u korporativne obveznice i komercijalne zapise izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih država članica EU-a ili država članica OECD-a
 • najmanje 60% neto imovine fonda u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u kunama

OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJA C

Ukoliko je članovima do mirovine ostalo manje od pet godina, osiguranici automatski postaju članom kategorije C.

Mirovinski fond kategorije C namijenjen je osiguranicima koji su najbliže stjecanju uvjeta za mirovinu, s primarnim ciljem očuvanja realne vrijednosti ušteđevine. Sukladno zakonskim ograničenjima, konzervativno ulaganje imovine fonda znači prvenstveno nižu razinu rizičnosti. Imovina fonda C može se ulagati u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske, druge države članice Europske unije (EU) ili države članice Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Tako u državne obveznice i trezorske zapise mora biti uloženo najmanje 70% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda. U korporativne obveznice i komercijalne zapise moguće je uložiti najviše 10% neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda, dok u dionice nije dozvoljeno ulagati. Najmanje 90% neto vrijednosti imovine fonda mora biti uloženo u imovnu kojom se trguje ili koja se namiruje u kunama, a ulaganje u izvedenice dozvoljeno je isključivo radi postizanja valutne usklađenosti.

Tko može biti član mirovinskog fonda kategorije C?

Osiguranik može odabrati fond C u roku od šest mjeseci od dana uspostavljanja obveznog mirovinskog osiguranja, a ako osiguranik u navedenom roku ne odabere fond, Središnji registar osiguranika (REGOS) po službenoj dužnosti rasporedit će ga u jedan od fondova kategorije B.

Člana fonda B Središnji registar osiguranika po službenoj će dužnosti rasporediti u fond C kojim upravlja Društvo kada osiguranik do ispunjenja dobnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu (referentni dan) ima manje od pet godina.

ULAGANJA

 • najmanje 70% neto imovine fonda u obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih država članica EU-a ili država članica OECD-a
 • ulaganje u dionice nije dozvoljeno
 • najviše 10% neto imovine fonda u korporativne obveznice i komercijalne zapise izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih država članica EU-a ili država članica OECD-a
 • najmanje 90% neto imovine fonda u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u kunama