slide1-umfo

Mirovinski sustav

Mirovinska reforma

Mirovinska reforma započela je 2002. godine s ciljem stvaranja osobne imovine kao osnovice za isplatu mirovina budućih umirovljenika. Radi se o korjenitoj promjeni koja, za razliku od ostalih čestih promjena mirovinskog sustava, nije išla za time da redistribuira neke buduće izdatke proračuna, već da stvori posve novu i o javnim financijama neovisnu osnovicu za isplatu mirovina. Glavni motivi prelaska na kapitalizirani mirovinski sustav bila su nepovoljna demografska kretanja i nemogućnost proračunskog financiranja budućih mirovina.

Od oko 1,5 milijuna osiguranika, do sada je iz novog sustava u prijevremenu mirovinu otišlo manje od 1000 ljudi.

Problemi u mirovinskom sustavu Republike Hrvatske počinju biti vidljivi još osamdesetih godina prošlog stoljeća. Poticaj za reformske procese dala je Svjetska banka. Ta je institucija u većini tranzicijskog svijeta uspješno promovirala prelazak s mirovinskih sustava temeljenih na načelu međugeneracijske solidarnosti (Pay-As-You-Go ili PAYG) na kapitalizirani sustav temeljen na individualnim računima budućih umirovljenika u tzv. trodijelnom mirovinskom sustavu. Glavni motiv za prelazak na kapitalizirani sustav su demografske promjene: sustavi temeljeni na generacijskoj solidarnosti u kojima postojeći zaposlenici svojim mirovinskim doprinosima stvaraju mirovine postojećih umirovljenika ne mogu izdržati promjene koje smanjuju broj onih koji uplaćuju doprinose, a povećavaju broj onih koji primaju mirovine. 

U siječnju 2002. godine započeo je prelazak na sustav na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Od tada se mirovinski sustav Republike Hrvatske temelji na trodijelnom mirovinskom osiguranju:

• 1.stup – obvezno mirovinsko osiguranje na temelju međugeneracijske solidarnosti
• 2.stup – obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje
• 3.stup – dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje


Mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima, Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zakonom o mirovinskom osiguranju, Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima i pripadajućim podzakonskim aktima.