Mirovinski fondovi su dugoročni ulagači

Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava poziva na odgovorno ponašanje u trenucima krize. Poštujte upute epidemiologa i nadležnih tijela, provodite mjere zaštite i minimizirajte društvene kontakte. U skladu s navedenim mjerama UMFO provodi rad od kuće te ne zakazuje fizičke sastanke.

Dodatno, pozivamo osiguranike da se ne zabrinjavaju zbog trenutnih tržišnih kretanja koja utječu na vrijednosti udjela u mirovinskim fondovima. Mirovinska štednja je dugoročno ulaganje i prinose je važno promatrati u dugačkom vremenskom horizontu. Uobičajeno je da se kod dugoročnih ulaganja povremeno dogodi iznimno dobar ili loš mjesec ili godina.

Osiguranici u drugom stupu koji su neposredno pred odlaskom u mirovinu automatski se prebacuju u najmanje rizičnu kategoriju C, čiji su portfelji najmanje izloženi kratkoročnim oscilacijama na tržištima kapitala, obzirom da fondovi kategorije C ne ulažu u dionice.

U ovom trenutku trebamo se koncentrirati na očuvanje zdravlja i ljudskih života, čemu svatko od nas može doprinijeti svojim osobnim ponašanjem. Uvjereni smo kako ćemo zajedničkim naporima prebroditi ovu krizu i uskoro se vratiti normalnom životu.


Mirovinski fondovi su dugoročni ulagači i njihova ulaganja treba promatrati dugoročno

izvor: HANFA – tekst prenosimo u cijelosti
https://www.hanfa.hr/vijesti/mirovinski-fondovi-su-dugoro%C4%8Dni-ulaga%C4%8Di-i-njihova-ulaganja-treba-promatrati-dugoro%C4%8Dno/

Nastavno na recentne napise u medijima o gubicima mirovinskih fondova, kratko podsjećamo na strukturu mirovinskog sustava kapitalizirane štednje u Republici Hrvatskoj (tzv. II. stup). Ulaganja mirovinskih društava podijeljena su u tri tipa fonda koji se razlikuju po riziku i očekivanim prinosima odnosno po investicijskim strategijama. Tako su fondovi tipa A najrizičniji, ali i s najvišim očekivanim prinosima. S druge strane fondovi tipa C su najmanje rizični odnosno s najmanjim očekivanim prinosima. 

Neovisno o tipu fonda, važno je naglasiti da su mirovinski fondovi dugoročni ulagači te se očekuje da utjecaj ovakvih tržišnih šokova, koji se događaju s vremena na vrijeme, tijekom vremena investiranja bude neutraliziran kada dođe do oporavka tržišta.

Drugi stup mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj je ustrojen kao tzv. life-cycle struktura koja se sastoji od tri ranije spomenute kategorije obveznih mirovinskih fondova. Tako su u fondovima kategorije A, čija se imovina može u značajnijoj mjeri ulagati u rizičnije klase imovine poput dionica, članovi u pravilu mlađa populacija kojoj je preostalo više od 10 godina do umirovljenja. Mlađi članovi imaju veću sposobnost podnošenja rizika i dovoljno godina članstva u mirovinskom fondu je pred njima, tako da mogu lakše podnijeti fluktuacije na dioničkim i sličnim tržištima.

Mirovinski fondovi kategorije B više ulažu u hrvatske državne obveznice, dozvoljeno im je ulagati i u dionice, no u manjoj mjeri u odnosu na fondove kategorije A. Takva ograničenja ulaganja proizlaze iz činjenice da su osobe koje su članovi fondova kategorije B bliže mirovini odnosno preostalo im je više od 5 godina do umirovljenja.

Konačno, fondovi kategorije C imaju najkonzervativniju strategiju ulaganja budući da su dužni najveći dio svoje imovine ulagati u državne obveznice koje nose stabilne i predvidive novčane tokove, a ulaganje u dionice im je zabranjeno. Osobe kojima je do umirovljenja preostalo manje od 5 godina moraju biti članovi upravo mirovinskog fonda kategorije C, a kako ih se ne bi izlagalo riziku pada cijene dionica te kako bi se očuvala vrijednost njihovih budućih mirovina.

Stoga je pad vrijednosti dionica na financijskim tržištima uslijed pojave koronavirusa COVID-19 najviše pogodio fondove kategorija A i B, no imovina fondova kategorije C nije značajnije izgubila na vrijednosti. Navedeno je posljedica spomenutog life-cycle modela II. stupa mirovinskog osiguranja kojim se osigurava zaštita budućih umirovljenika, kako starije životne dobi koji uskoro ostvaruju pravo na mirovinu, tako i onih mlađih koji s obzirom na veći broj godina koje imaju do umirovljenja mogu očekivati dugoročnu stabilnost.