Imovina obveznih mirovinskih fondova dosegla 91,9 milijardi kuna – 26% BDP-a

ZAGREB, 05. veljače, 2017. Ukupna imovina obveznih mirovinskih fondova na kraju 2017. godine iznosila je  91,9  milijardi kuna što predstavlja 26%  bruto domaćeg proizvoda i povećanje od 9,5% u odnosu na završetak 2016. godine, te je prema tom pokazatelju Hrvatska lider među tranzicijskim državama.  Prema OECD –ovom istraživanju  hrvatski mirovinski fondovi  spadaju u sam vrh ostvarenih realnih prinosa u zemljama Europe i imaju bolji realni prosječni prinos većine zemalja članica OECD , ali i  ostalih zemalja; primjerice: austrijskih, belgijskih, kanadskih, nizozemskih ili švicarskih mirovinskih fondova.

Izvor:OECD:Pension Markets in Focus 2017

Izvor:OECD:Pension Markets in Focus 2017

 

Od početka rada pa do zaključno s krajem 2017. prosječni godišnji prinos svih obveznih mirovinskih fondova kategorije A iznosio je 8.95%, kategorije B 5,76%, a kategorije C 6,93%. Protekla 2017.godina završila je sa zadovoljavajućim pozitivnim  prinosima, posebice ako ih promatramo u kontekstu tržišnih uvjeta. Prinos u kategoriji A iznosio 4,57%, kategoriji B 3,06%, a za kategoriju C prinos je 6.08%

 

U obveznim  mirovinskim fondovima na 31.12.2017. bilo je 1,84 milijuna članova, od čega 98% ili 1.81 članova u najbrojnijoj kategoriji B,  1,5% ili 27. 694 člana u kategoriji C, i 0,32% odnosno 5.874 člana u dinamičnom obveznom mirovinskom fondu  kategorije A.

 

Mirovinska društva od samog početka znatan dio sredstava ulažu u hrvatska poduzeća, zainteresirana su i dalje za ulaganja u infrastrukturne projekte, te ulaganja u kvalitetna poduzeća  koja će  fondovima donijeti dugoročan prinos i korist za  članove. Primarni cilj mirovinskih fondova je uvijek isti – sigurnost ulaganja imovine svojih članova.

Preuzmite prezentaciju ovdje:  UMFO Mirovinski fondovi 2002-2017.